Tabele

KONAČNE TABELE LIGA I NEŠTO O NJIMA

 

Na ovoj stranici je dat prikaz tabela po sezonama podeljen u dva ključna dela:

  • Predratno doba (Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, kao i tabele u ratno doba 1941-1945)
  • Posleratno doba (FNRJ, SFRJ)

Prikaz tabela sa desne strane se vide sezone. U predratnom dobu neke sezone su date kao sezone, a u zavisnosti od podsaveza neki od njih su igrali i po dva takmičenja jedno na jesen i jedno na proleće ili u toku godine. 

Prikaz stranice od 1918 do 1920. se odnosi na period pre formiranja zvaničnog podsaveza u Kraljevini i na prve sezone preliminarne i zato je izdvojen u zasebnom delu.

Isto tako se odnosi to i na sezonu 1945/1946 koja je ustvari kvalifikaciona "sezona" za takmičenja u prvoj pravoj posleratnoj sezonu 1946/1947.

Tabele su poredjane prema rangovima za posleratno doba, dok su za predratno doba dat prvo prikaz državne lige i eliminatornih takmičenja i onda prikaz zasebno po podsavezima i u okviru njih po župama, i  razredima.

Prikaz predratnih sezona je dat detaljnije i što je tačnije moguće (sa rezultatima svih takmičenja), dok su za posleratno doba (zbog mnogo podataka) date samo konačne tabele i napomene (smernice) u vidu ko ispada i ko ide u viši rang i ostalih detalja i napomena vezanih za samu ligu.